تبلیغات
4linecode - جمع کردن محتویات یک ستون DatagridView در #C

جستجو

 

جمع کردن محتویات یک ستون DatagridView در #C

سه شنبه 10 مرداد 1391   08:23 ق.ظ

int intSum =0;
for (int i = 0; i < DataGridView1.Rows.Count; i++)
{
    if (DataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value.ToString() != "")
        intSum += int.Parse(DataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value.ToString());
}
lblSum.Text = intSum.ToString();


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi