تبلیغات
4linecode - خواندن و نوشتن فایل به صورت Unicode

جستجو

 

خواندن و نوشتن فایل به صورت Unicode

سه شنبه 26 اردیبهشت 1391   02:16 ب.ظ

// read text file
richTextBox1.LoadFile(@"C:\Log.txt", RichTextBoxStreamType.UnicodePlainText);
// save text file
richTextBox1.SaveFile(@"C:\Log.txt", RichTextBoxStreamType.UnicodePlainText);


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi