تبلیغات
4linecode - بدست آوردن مسیر فولدرهای ویژه

جستجو

 

بدست آوردن مسیر فولدرهای ویژه

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391   12:20 ب.ظ


نوع مطلب : آموزش C#.NET ،

برای بدست آوردن مسیر فولدر Program Files بصورت زیر عمل میکنیم:

string path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles);

سایر مسیرها قابل دستیابی با این روش:

Desktop, MyDocuments, System, ...


نوشته شده توسط : Mehran Roohi Karimi