تبلیغات
4linecode - پروژه دانشجویی

جستجو

 

نام پروژه

زبان برنامه نویسی

پایگاه داده

قیمت

توضیحات

ثبت نام دانشگاه

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


فروشگاه لوازم یدکی بنز

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


صورت بارگیری محصول

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


ثبت ورود و خروج پرسنل

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


صدور مجوز بارگیری

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


شرکت فروش سنگ ساختمانی

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


برج هانوی

VB6-VB.NET-C#.NET


توافقی


آرایشگاه زنانه

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


خدمات پرسنلی

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


مجموعه عظیم لیست شرکتها با امکان فکس و میل

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


حقوق دستمزد

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


فروشگاه مبل

ASP.NET

SQL

توافقی

C#

مدیریت ارتباط با مشتری

VB6-VB.NET-C#.NET

ACCESS-SQL

توافقی


تعمیرات نگهداری
C#
SQL
توافقی

 

پروژه با زبانهای C# و C++ و VB.Net و PHP و ASP و MVC به همراه پایگاه داده Access و SQL Server و MySQL پذیرفته میشود.

جهت سفارش پروژه با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

مهران روحی کریمی

09125365099
09369801410

.